Aktualności

Koncert i Aukcja Charytatywna na rzecz Bianki Chmurkowskiej

Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego ma zaszczyt zaprosić na koncert połączony z aukcją przedmiotów, które odbędzie się 30 września 2012r. (niedziela) w Monieckim Ośrodku Kultury o godz. 16.00. Całkowity dochód z imprezy przekazany zostanie na leczenie Bianki Chmurkowskiej. Będzie to kontynuacja akcji zapoczątkowanej na tegorocznym Święcie Ziemniaka.

Po raz kolejny możemy bezpośrednio włączyć się w pomoc na rzecz Bianki, oraz pokazać, iż potrafimy dostrzec potrzeby drugiego człowieka.

wystąpią:

Agnieszka Kuklińska
Rafał Supiński
Krzysztof Żukowski z zespołem break dance
Zespół Postscriptum

wstęp - 10 zł


Zobacz artykuł Gazety Współczesnej

 

Aktualności

Fundacja głównym partnerem XVIII Święta Ziemniaka w Mońkach

W niedzielę 2 września w centrum Moniek odbyła kolejna edycja Święta Ziemniaka. Aleja Niepodległości wypełniła się stoiskami z regionalnymi przysmakami i rękodziełem ludowym, a na scenie wystąpiły lokalne zespoły, Andrzej Rosiewicz i gwiazda wieczoru – zespół BOYS. Podczas Święta zorganizowano też szereg konkursów, m. in. na najładniejsze stoisko, najlepszą potrawę z ziemniaka i najciekawszy wyrób rękodzielniczy. Tuż obok sceny Teatr Kulinarny Krzysztofa Górskiego przyrządzał „Pieczonkę po Moniecku”, której spróbować mogł każdy uczestnik imprezy.

Organizatorem tegorocznego Święta Ziemniaka było Starostwo Powiatowe w Mońkach, zaś partnerem Fundacja Na Rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego. Nasza organizacja włączyła się w przygotowanie i przeprowadzenie imprezy, a także w zbiórkę publiczną na rzecz Bianki Chmurkowskiej, prowadzonej podczas Święta. W wyniku przeprowadzonej zbiórki publicznej do puszek kwestarskich zebrano środki pieniężne w kwocie 4 179,06 zł.

Rodzice Bianki wystosowali specjalne podziękowania:

W imieniu Bianki jak i swoim chcieliśmy serdecznie podziękować władzom Starostwa Powiatowego w Mońkach, a przede wszystkim Staroście Powiatu Monieckiego Pani Joannie Kulikowskiej oraz Przewodniczącemu Rady Powiatu Panu Krzysztofowi Falkowskiemu, za umożliwienie zorganizowania zbiórki pieniężnej na rzecz naszej córki podczas tegorocznego Święta Ziemniaka .


Dziękujemy również Pani Prezes Fundacji Na Rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego Annie Porębskiej oraz całemu Zarządowi Fundacji za zaangażowanie i wsparcie udzielone nam podczas organizacji zbiórki.

Dziękujemy wszystkim wolontariuszom, którzy z tak bezinteresownym poświęceniem zaangażowali się w pomoc Biance.


Dziękujemy wszystkim darczyńcom którzy tak hojnie wsparli naszą akcję. Okazane przez Państwa wsparcie finansowe, traktujemy jako wyraz dobroci i chęci niesienia pomocy potrzebującym. Wsparcie takie na wiele sposobów przyczynia się do umożliwienia leczenia i rehabilitacji naszej córki.


"Dobro, dobrem powraca"


Dziękujemy serdecznie - Anna i Michał Chmurkowscy

fot. M. Oszczpapiński

Aktualności

Konkurs na logo Fundacji na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego rozstrzygnięty!

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęło 11 projektów od 6 autorów, z czego Komisja Konkursowa w składzie: Anna Porębska, Marta Pisanko, Sebastian Kulikowski wyłoniła zwycięzcę – Marcina Żukowskiego z Białegostoku. Laureat od lat zajmuje się grafiką komputerową i jest autorem projektów graficznych wielu znanych marek. Odtąd Fundacja w swoich oficjalnych materiałach i produktach będzie posługiwać się poniższym logiem.

Aktualności

Zmiany w Zarządzie Fundacji Na Rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego

W związku z zakończeniem 5 letniej kadencji Zarządu Fundacji Na Rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego, Rada Fundacji na posiedzeniu w dniu 28 maja wybrała nowy Zarząd. Nowym Prezesem Fundacji została Anna Porębska, skład zarządu uzupełniają: Marta Pisanko i Sebastian Kulikowski. Cele jakie stawia sobie nowy Zarząd, to przede wszystkim zmiana i "odświeżenie" wizerunku Fundacji, pozyskiwanie środków na nowe inicjatywy społeczne, edukacyjne i kulturowe, a także ścisła współpraca z samorządem terytorialnym i organizacjami pozarządowymi z terenu powiatu monieckiego. Justyna Skutnik - Przewodnicząca Rady Fundacji

Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego 2012r.
www.fundacja.monki.pl