Aktualności

Zmiany w Zarządzie Fundacji Na Rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego

W związku z zakończeniem 5 letniej kadencji Zarządu Fundacji Na Rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego, Rada Fundacji na posiedzeniu w dniu 28 maja wybrała nowy Zarząd. Nowym Prezesem Fundacji została Anna Porębska, skład zarządu uzupełniają: Marta Pisanko i Sebastian Kulikowski. Cele jakie stawia sobie nowy Zarząd, to przede wszystkim zmiana i "odświeżenie" wizerunku Fundacji, pozyskiwanie środków na nowe inicjatywy społeczne, edukacyjne i kulturowe, a także ścisła współpraca z samorządem terytorialnym i organizacjami pozarządowymi z terenu powiatu monieckiego. Justyna Skutnik - Przewodnicząca Rady Fundacji

Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego 2012r.
www.fundacja.monki.pl