Przekaż 1% podatku

Przekaż 1% podatku - sam zdecyduj na co przeznaczyć Twoje pieniądze!

Jeżeli chcesz, aby Twój podatek został wykorzystany efektywnie, zgodnie z Twoim życzeniem, przekaż 1% Fundacji na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego, to nic nie kosztuje. Pamiętaj, że środki przekazane innym, większym organizacjom często nie wspierają lokalnej społeczności i przeznaczane są na bieżące koszty administracyjne. Od teraz sam konkretnie zadecydujesz na co mają być przeznaczone Twoje pieniądze.

Rodzajów wsparcia jest bardzo wiele: pomoc konkretnej osobie, instytucji, konkretne przedsięwzięcie – przekazując 1% dla lokalnej fundacji masz pewność, że Twoje środki zostaną wydatkowane celowo!

Wpłata 1% podatku jest także szansą na wsparcie lokalnych przedsięwzięć. Aktualnie przygotowujemy się i pozyskujemy sponsorów do organizacji festiwalu „Rock na Bagnie”, który jest już znany nie tylko w całej Polsce, ale także za granicą. W 2013 roku odbędzie się w naszych stronach, na terenie jednostki Wojskowej w Osowcu. Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego została jego głównym organizatorem. Takiego wydarzenia jeszcze w powiecie monieckim nie było, czeka nas naprawdę duże przedsięwzięcie!

Patronat nad festiwalem "Rock na Bagnie 2013" objeła TVP Białystok


Zwracamy się z prośbą o przekazywanie 1% również na przedstawiony festiwal „Rock na Bagnie”, oczywiście dla wszystkich wpłacających – darmowe wejście na cały festiwal.

Jak przekazać 1% Fundacji na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego?

 W ostatnich rubrykach zeznania podatkowego (PIT-36, PIT-37 lub PIT-28) wpisujemy numer KRS, czyli: 0000225540. Tuż pod spodem możemy, ale nie musimy zadeklarować cel szczegółowy, np.: „Rock na Bagnie”. Po dokonaniu tej czynności wyślij swoje dane na adres: fundacja@monki.pl aby ułatwić nam identyfikację w celu przekazania wejściówki.

 

 

Jak przekazać darowizny na rzecz Fundacji?

Można też wpłacać celowe darowizny na rzecz Fundacji na konto:

Bank Spółdzielczy 08 8085 0005 0007 1404 3000 0010 . Kwotę darowizny (do wysokości 10% dochodu osoby fizyczne i do 15% osoby prawne) można odpisać od podstawy wymiaru opodatkowania.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt:

Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego

ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki

 

Wywiad

Od niedawna jest Pani prezesem Zarządu Fundacji na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego. Co skłoniło Panią do objęcia tej funkcji?

To dla mnie zaszczyt i wyróżnienie. Lubię pracować społecznie. To praca kosztem własnego czasu wolnego, wymaga czasami „poświęcenia”, ale daje ogromną satysfakcję. Pięć lat temu wspólnie z nauczycielami zakładałam Stowarzyszenie Przyjaciół „Dwójki”. Przez ten czas uczniowie korzystali z różnego rodzaju wsparcia, pozyskiwaliśmy pieniądze na atrakcyjniejszą edukację: organizowane były wycieczki, spotkania z filharmonią, zakupiliśmy dodatkowe materiały i pomoce dydaktyczne, wspieraliśmy działania pomocowe. Teraz czas na pracę w fundacji. Cieszę się, że ktoś docenił moje dotychczasowe osiągnięcia i powierzył mi zadania o szerszym spektrum działania.

Wraz z powołaniem Pani na Prezesa zmienił się Zarząd Fundacji. Jak widzi Pani koncepcję pracy nowego Zarządu?

Trzeba pamiętać, że fundację tworzą ludzie i działa ona dla ludzi, dlatego zamierzam włączyć fundację do działań i inicjatyw, które przede wszystkim będą wspierać mieszkańców powiatu monieckiego na polu zawodowym, społecznym, czy też kulturalnym.

Oczywiście bez pomocy innych nie byłabym w stanie zrealizować niczego, dlatego nowy Zarząd Fundacji, który tworzę wspólnie z Martą Pisanko i Sebastianem Kulikowskim gwarantuje sprawne działanie, mnóstwo pomysłów i przede wszystkim chęć do społecznego działania. Warto też podkreślić, iż nasz zespół jest doskonale przygotowany merytorycznie i to było głównym motywem powołania tych osób do nowego Zarządu. Dzięki ukończeniu wielu kursów i szkoleń z zakresu pozyskiwania środków i poprzez pracę przy wielu projektach, posiadamy odpowiednią wiedzę do zarządzania organizacją pozarządową i pozyskiwania zewnętrznych środków. To merytorycznie przygotowany zespół.

Sama nie jestem typem osoby zarządzającej zza biurka. Trudno mnie zastać w siedzibie fundacji, ponieważ wiele spraw załatwiam osobiście lub „na telefon”. Jestem osobą energiczną i swoją aktywnością i optymizmem chciałabym zarazić mieszkańców naszego regionu.

Od czasu zmian w zarządzie udało się już zrealizować jakieś nowe pomysły?

Tak, z ostatnich wydarzeń trzeba wymienić przede wszystkim organizację koncertu i aukcji charytatywnej na rzecz pomocy Biance Chmurkowskiej. W sumie w ciągu jednego popołudnia zebraliśmy prawie pięć tysięcy złotych.

W listopadzie zakończył się projekt „Moja mała ojczyzna miejscem wielu atrakcji” realizowany w monieckim liceum. Podczas podsumowania w MOK mieliśmy okazję podziwiać nakręcony przez uczniów Lipdub. Dzięki projektowi młodzież głębiej zrozumiała potrzebę promocji naszego regionu i poznała skuteczne metody, jak to robić w praktyce, i to napawa optymizmem na przyszłość.

Nie można też nie wspomnieć o organizacji tegorocznego Święta Ziemniaka, gdzie fundacja była głównym partnerem organizatora – Starostwa Powiatowego w Mońkach.

Jednym z głównych celów jest także zmiana wizerunku fundacji. Poczyniliśmy już odpowiednie zabiegi marketingowe, aby fundacja nie była kojarzona wyłącznie ze Świętem Ziemniaka. Wsłuchujemy się także w opinie i komentarze wszystkich mieszkańców powiatu.

Dodatkowo złożyliśmy już kilka wniosków o dofinansowanie do naszych działań i obecnie czekamy na ich ocenę merytoryczną. Konkurencja jest bardzo duża, ale wierzymy, że już w przyszłym roku dzięki Fundacji możliwa będzie m. in. nauka języka angielskiego dla osób dorosłych.

Akcje podejmowane przez fundację są bardzo różnorodne. Skąd biorą się pomysły?

To życie co dzień przynosi nowe pomysły: ktoś potrzebuje pomocy finansowej, inny rzeczowej, a jeszcze inny chciałby rozpocząć działalność na własny rachunek. Tym wszystkim osobom staramy się w jakimś stopniu pomóc. Ważną rzeczą jest także promocja naszego regionu, ale tu nie bez znaczenia są posiadane środki finansowe. Próbowaliśmy pomóc Biance i Adasiowi, dołączyliśmy do grona organizatorów Szlachetnej Paczki, zakupiliśmy sprzęt treningowy dla młodzieży z klubu sportowego Promień, organizujemy wyjazd do teatru, promujemy zdrowie, staramy się reagować na potrzeby innych. Jeżeli zaistnieje możliwość włączenia się w inne ciekawe inicjatywy – na pewno to zrobimy.

Jakie działania fundacji są planowane w przyszłości?

Należy zauważyć, iż w obecnej sytuacji ekonomicznej trudno w Mońkach znaleźć pracę. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu czynimy starania, by powstała na terenie miasta spółdzielnia socjalna. Spółdzielnię socjalną mogą założyć m. in. osoby długotrwale bezrobotne. Takie spółdzielnie z powodzeniem działają w kraju, w naszej najbliżej okolicy jeszcze takowych nie ma. Przy organizacji spółdzielni bardzo pomocne są fundusze unijne, które mamy zamiar wykorzystać. Możemy być pionierami w naszym powiecie odnośnie działalności takiej spółdzielni.

W miarę posiadanych środków będziemy także wspierać rodziny w trudnej sytuacji materialnej, szczególnie te z chorymi dziećmi. Uruchomiony jeszcze za mojego poprzednika program walki ze skoliozami (w partnerstwie z SPZOZ) od początku w całości finansują rodzice dzieci. Gdybyśmy dysponowali większymi funduszami – można by było to zmienić.

Mamy zamiar w przyszłości organizować koncerty dla mieszkańców, które będą promowały młode talenty. Dotąd mało kto wiedział, że Rafał Supiński jest już aktorem teatralnym i ma szansę na karierę aktorską. Niezwykle ważne jest wspieranie takich osób jak Rafał i ich promocja. Dzięki takim inicjatywom pokażemy społeczeństwu, że mamy zdolną, utalentowaną i wspaniałą młodzież.

Chcielibyśmy także nagradzać i promować wybitnie uzdolnionych uczniów. Marzy mi się sytuacja, by to nasi lokalni biznesmeni ufundowali stypendia dla najzdolniejszej młodzieży. Gmina i powiat wypłacają jednorazowe stypendia dwa razy w roku. Gdyby tak udało się zgromadzić kwotę pozwalającą najwybitniejszym wypłacać stypendia co miesiąc. Jednak te działania pozostają na razie w sferze marzeń.

Ułatwienie dostępu do dóbr kultury to kolejne zadanie Fundacji na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego. Planujemy w ciągu roku zorganizować 3-4 wyjazdy do teatru, opery i filharmonii oraz kina, na ciekawe wydarzenia artystyczne. 15 grudnia odbędzie się pierwsza taka wycieczka do Warszawy na spektakl „Tango Piazzolla”. W teatrze Rampa gra właśnie Rafał Supiński.

Jak Fundacja chce zdobywać pieniądze na swoją działalność?

Tak jak podkreśliłam to wcześniej, będziemy pozyskiwać środki z dostępnych funduszy unijnych, programów ministerialnych i lokalnych grantów. Niestety jak większość fundacji i stowarzyszeń borykamy się z brakiem pieniędzy. Działalność charytatywna to w większości pomoc finansowa. W ubiegłym roku fundacja odnotowała najniższe wpływy z 1% od czasu uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego (od 2006r). Z informacji uzyskanych z Urzędu Skarbowego w Mońkach wynika, iż niespełna 60% mieszkańców powiatu przekazuje 1% organizacjom. Nie najlepiej wypadamy w sali kraju, gdzie średnio przekazywane są pieniądze od 80% podatników. Moniecczanie najwięcej pieniążków przekazali do fundacji zajmujących się pomocą chorym dzieciom, do stowarzyszeń, które nie działają na terenie powiatu monieckiego, ale świetnie reklamują się w mediach. Mam nadzieję, że „nowy pomysł” na działalność naszej Fundacji okaże się ciekawy dla mieszkańców naszego powiatu i zaczną wspierać lokalną społeczność m.in. poprzez przekazywanie Fundacji 1%. Warto też zauważyć, iż każdy może zdecydować, w jaki sposób przekazany podatek ma być wykorzystany.

Gdyby podatnicy z naszego powiatu zechcieli przekazać pieniądze na rzecz rodzimych, najbliższych organizacji – moglibyśmy zdziałać zdecydowanie więcej. Przypominam, że Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego jest organizacją non profit. Przekazane pieniądze będą mogły być wykorzystane na cele charytatywne i inne wskazane działania, a nikt z Fundacji nie pobiera jakiegokolwiek wynagrodzenia za swoją pracę.

W takim razie, w jaki sposób można przekazać 1% podatku dla Fundacji?

To bardzo proste. W zeznaniu podatkowym w odpowiedniej rubryce wpisujemy nr KRS wybranej organizacji (np. 0000225540 to KRS Fundacji na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego). Możemy, ale nie musimy zaznaczyć, na co mają być wydatkowane nasze pieniążki. Ten prosty zabieg wykonany przez wielu mieszkańców może przyczynić się do realizacji wielu wspierających działań, ale może być także wydatkowany celowo – zgodnie z życzeniem wpłacającego.

Można też wpłacać darowizny na rzecz Fundacji na konto BS 08 8085 0005 0007 1404 3000 0010. Kwotę darowizny (do wysokości 10% dochodu osoby fizyczne i do 15% osoby prawne) można odpisać od podstawy wymiaru opodatkowania. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości i pytań zapraszam do kontaktu pod numerem 501 816 846. Chętnie wyjaśnię wszelkie kwestie i wysłucham opinii.

Czy ma Pani receptę na przekonanie potencjalnych sponsorów, że warto pomagać Fundacji

Chcielibyśmy - wzorem pana Andrzeja Purty - zachęcić innych przedsiębiorców do przekazywania 1% na działalność fundacji. Osoby fizyczne i przedsiębiorstwa mogą przekazywać 1% podatku organizacjom pożytku publicznego. Deklarując wpłatę 1% wybieramy tylko jedną organizację. Poprzez przekazanie 1% podatku fundacji na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego można pomagać wielu osobom jednocześnie. Darczyńca może wskazać cele i określić sposób wydatkowania przekazanych kwot. Jesteśmy otwarci na propozycje. „Pomóż nam pomagać innym” to hasło kieruję do wszystkich. Fundacji bardzo zależy na współpracy z lokalnym biznesem, będziemy podejmować inicjatywy mające na celu pozytywną współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami.

Gdzie można znaleźć informacje o działalności Fundacji, o waszych inicjatywach?

Bieżące informacje znajdują się na naszej nowej stronie www.fundacja.monki.pl

Oprócz bieżących informacji z pracy Fundacji możecie Państwo dowiedzieć się tam o rodzaju i sposobie wydatkowania pozyskanych środków, gdzie publikowane są sprawozdania finansowe i merytoryczne Fundacji na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego. Bardzo ważnym elementem naszej pracy jest bowiem jawność i przejrzystość wszelkich podejmowanych działań.

Jak widzi Pani perspektywy rozwoju powiatu Monieckiego? Jakie wydarzenia w funkcjonowaniu Fundacji są przewidziane w nadchodzącym roku?

Największym wyzwaniem w roku 2013 będzie organizacja III edycji festiwalu Rock na Bagnie 2013. Festiwalrockowy to jedna z ciekawszych form promocji Podlasia i Powiatu Monieckiego. Ideałem z którego czerpiemy wzorce są polskie festiwale z lat 80-tych. Do tej pory odbyły się dwie edycje festiwalu w miejscowości Strękowa Góra (gm. Zawady), podczas których wystąpiło ponad 100 wykonawców z Polski, Litwy i Białorusi gromadząc kilkutysięczną publiczność z obszaru nie tylko całej Polski, ale także m. in. z Litwy, Niemiec, Anglii, Czech i Norwegii.

W styczniu 2013 w związku z festiwalem planujemy spotkanie przedstawicieli gastronomii i agroturystyki z powiatu monieckiego w celu ustalenia szczegółów logistycznych i zakresu współpracy. Szacujemy przyjazd około 4 -5 tys. ludzi, którym trzeba będzie zapewnić nocleg i wyżywienie. To pole do popisu dla lokalnego biznesu, z którym zamierzamy ściśle współpracować.

Uruchomiliśmy specjalną stronę internetową festiwalu: www.rocknabagnie.com.pl, gdzie na bieżąco informujemy o postępach w przygotowaniach. Staramy się o pozyskanie funduszy na organizację tego przedsięwzięcia. Już w tej chwili złożyliśmy odpowiednie wnioski w wielu instytucjach. Fundacja będzie głównym organizatorem imprezy, mamy wsparcie Starostwa, gminy Goniądz, Monieckiego Ośrodka Kultury, jednostki wojskowej w Osowcu i Biebrzańskiego Parku Narodowego. Zapowiada się przedsięwzięcie o niespotykanej dotychczas skali w powiecie.

Tradycyjnie już fundacja będzie współorganizować Święto Ziemniaka. Być może uda się w 2013 r. uruchomić spółdzielnię socjalną, w której pracę znajdą bezrobotne osoby.

Mamy nadzieję, iż przedstawione pomysły, przedsięwzięcia i ich realizacja wpłyną pozytywnie na ogólną ocenę działalności Fundacji na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego.

Czego mógłbym życzyć Pani na nadchodzący rok?

Pozytywnej energii, która przywraca wiarę w ludzi. Nadziei, że uda się pomóc wielu osobom potrzebującym, oraz że nie zabraknie nam sił, by dążyć do wyznaczonych celów.

Pragniemy zaprosić każdą organizację i każdą osobę, która ma jakiś pomysł i widzi jego realizację poprzez naszą organizację do współpracy. Bez pomocy i wsparcia innych osób nasza praca nie miałaby sensu. Zapraszamy!

Korzystając z okazji pragnę złożyć wszystkim Czytelnikom życzenia zdrowych, spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego 2013 Roku.

wywiad ukazał się w grudniowym numerze Wieści Monieckich

Rozmawiał Dyrektor Monieckiego Ośrodka Kultury - Dariusz Gwiazda

Szlachetna paczka

Rock na baggnie

Rock na baggnie

Rock na baggnie

Życzenia

Rock na baggnie

Aktualności

Jak zdolną młodzież mamy w Mońkach mogli przekonać się uczestnicy wycieczki zorganizowanej w sobotę 15 grudnia, przez Fundację na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego.

Głównym celem wycieczki było obejrzenie sztuki teatralnej „Tango Piazzola” w teatrze Rampa, w której jedną z głównych ról grał moniecczanin Rafał Supiński. Spektakl był elektryzującym, muzyczno-tanecznym przedstawieniem do muzyki Astora Piazzolli, legendarnego argentyńskiego geniusza tanga, którego utwory zna cały świat. Po przedstawieniu uczestnicy wycieczki mieli okazję spotkać się z młodym aktorem i osobiście pogratulować występu. Sam Rafał był bardzo pozytywnie zaskoczony faktem, że aż tyle osób przyjechało podziwiać jego występ na scenie.

Uczestnicy wycieczki zwiedzili także Zamek Królewski i podziwiali bajkową świąteczną iluminację stolicy. Pomimo chłodu i marznącego deszczu wycieczka była bardzo udana.

Szczególne podziękowania należą się kierowcy firmy Kurier Jankowski, Panu Adamowi Jabłońskiemu, który w tak trudnych warunkach atmosferycznych szczęśliwie dowiózł nas do Moniek.

W niedalekiej przyszłości będziemy organizować kolejne wyjazdy i wycieczki w celu zwiększenia dostępności do dóbr kultury mieszkańcom powiatu monieckiego.

Prezes Fundacji na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego
Anna Porębska

Rock na baggnie

Rock na baggnie

Rock na baggnie

Rock na baggnie

Rock na baggnie

Rock na baggnie

Rock na baggnie

Rock na baggnie

Rock na baggnie

Rock na baggnie

Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego 2012r.
www.fundacja.monki.pl