Nowe przygody doktora Dolittle

 

1 października 2018 roku Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego oraz Oddział dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach zaprosili dzieci z Przedszkola w Mońkach oraz dzieci w wieku przedszkolnym (nieobjęte zorganizowaną edukacją przedszkolną) do Monieckiego Ośrodka Kultury na interaktywny spektakl "Nowe przygody doktora Dolittle" - w wykonaniu aktorów STUDIA TEATRALNEGO KRAK-ART z Krakowa, który został zaprezentowany dwukrotnie (o godzinie 10:30 oraz o godzinie 12:30) różnym grupom przedszkolaków.


Przedsięwzięcie teatralne zostało zrealizowane jako zadanie publiczne pod nazwą "Baśniowy teatr dla dzieci" w ramach ogłoszonego przez Burmistrza Moniek otwartego konkursu ofert w Gminie Mońki w 2018 roku.

Barbara Kuprel

Zbiórka publiczna "Leczenie i rehabilitacja Ani"

Do 24 grudnia 2018 r. trwa zbiórka publiczna nr 2018/3646/OR prowadzona na rzecz pani Ani, która uległa ciężkiemu wypadkowi w górach w Kirgistanie.

26 sierpnia 2018 r., podczas Pikniku Rodzinnego z okazji 50-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej udało się zebrać 666 zł i 8 gr oraz 10 euro.

9 września 2018 r. podczas Jarmarku produktów tradycyjnych i lokalnych, w ramach zbiórki na leczenie i rehabilitację Ani, w amfiteatrze miejskim wolontariusze zbierali datki do puszek. Dzięki ofiarności uczestników imprezy udało się zebrać 1254 zł i 9 gr.

16 września 2018 r. podczas Turnieju Wsi w Przytulance udało się zebrać do puszek 1969 zł.

Wszystkie zebrana kwoty zasiliły konto zbiórki publicznej nr 2018/3646/OR. Wszystkim darczyńcom i wolontariuszom serdecznie dziękujemy.
Wpłat można również dokonywać bezpośrednio na konto nr: 08 8085 0005 0007 1404 3000 0010 z dopiskiem "Leczenie i rehabilitacja Ani" lub podając nr zbiórki - 2018/3646/OR.

Kolejna kwesta odbędzie się 7 października 2018 (niedziela) w parafii Matki Boskiej Częstochowskiej i Św. Kazimierza. Wolontariusze będą kwestować po każdej mszy św.

Zbiórka publiczna

W dniach 29-30 września 2018 podczas IV festynu Pożegnanie lata w Rudzie 28 harcerzy z 78. Krypniańskiej Drużyny Harcerskiej Potok im ks. Pawła Grzybowskiego kwestowało na rzecz chorej Martynki. Harcerze wraz z drużynowym Mateuszem Kowalczykiem uczestniczyli w zbiórce publicznej nr 2018/3951/OR "Leczenie i rehabilitacja Martynki".
Zebrana podczas festynu kwota zasili konto Martynki. Pieniążki można też wpłacać bezpośrednio na konto Fundacji na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego 08 8085 0005 0007 1404 3000 0010 z dopiskiem Leczenie Martynki lub podając nr zbiórki (2018/3951/OR)

,, Jarmark Produktów Tradycyjnych i Lokalnych”

Image and video hosting by TinyPic

 

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz Starostwo Powiatowe w Mońkach w partnerstwie z Monieckim Ośrodkiem Kultury, Fundacją na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego i Knyszyńskim Ośrodkiem Kultury serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych 9 września 2018 r. do Moniek gdzieodbędzie się ,,Jarmark Produktów Tradycyjnych i Lokalnych”.   Przedsięwzięcie będzie miało charakter wystawienniczy, edukacyjny i kulturalny. Zapraszamy zatem twórców ludowych, rękodzielników, wytwórców tradycyjnej i ekologicznej żywności, właścicieli kwater agroturystycznych oraz przedsiębiorców branży rolno-turystycznej do udziału – prezentacji i sprzedaży swoich produktów! W ubiegłych latach Jarmark cieszył się ogromnym zainteresowaniem, a od 2014 roku stoiska odwiedza kilka tysięcy osób. Dodatkowo każdy z wystawców będzie mógł zdobyć cenne nagrody uczestnicząc w konkursach tj.: Najsmaczniejsza potrawa Powiatu Monieckiego i Najładniejsze rękodzieło.

            Jarmark jest dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”  PROW  na lata 2014-2020. Celem głównym przedsięwzięcia jest wymiana wiedzy i doświadczeń nt. rozwoju obszarów wiejskich oraz budowanie trwałej współpracy pomiędzy mieszkańcami, a organizacjami gospodarczymi, rolniczymi, ośrodkami naukowymi oraz rozwój i promocja przedsiębiorczości wiejskiej.        

            Dodatkową atrakcją przewidzianą przez Organizatora będą występy lokalnych zespołów muzycznych tj.: Trzciannianki, Tęcza, Biebrzanie, Wrzosy, Pogodna Jesień, Kądzielnice, Wodniczka.

 

9 wrzesień 2018 r. Amfiteatr Miejski w Mońkach – rozpoczęcie jarmarku godz. 11:30

W razie pytań odnośnie stoisk prosimy o kontakt pod adresem:

Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wydział Organizacji i Spraw Społecznych

Ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki

Anna Milewska 85 727 88 11

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

w Fundacji na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

1. Administratorem Pana/Pani danych będzie Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego, ul. J. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki.

2. W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail: fundacja@monki.pl

3. Dane będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych Fundacji.

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji  współpracy.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.

6. Dane będą przechowywane dla celów statystycznych i archiwalnych. W celu dochowania obowiązku tzw. rozliczalności, dane będą przechowywane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym dla umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowy Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub przepisy krajowe.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

10. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione do przetwarzania na podstawie umowy powierzenia danych w w/w celu oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

 

Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego 2012r.
www.fundacja.monki.pl