Łakocie Jasia i Małgosi

Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego

oraz Oddział dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach

zapraszają dzieci, które nie uczęszczają do przedszkola

w dniu 27 listopada 2018 r. (wtorek) godz. 10.00 oraz godz. 12.30

do Monieckiego Ośrodka Kultury na bezpłatny spektakl

w wykonaniu aktorów STUDIA TEATRALNEGO KRAK-ART w Krakowie pod tytułem

"Łakocie Jasia i Małgosi".

Przedstawienie zostanie zrealizowane jako zadanie publiczne pod nazwą "Baśniowy teatr dla dzieci" w ramach ogłoszonego przez Burmistrza Moniek otwartego konkursu ofert w Gminie Mońki w 2018 roku.

1% za 2017 rok

SZANOWNI PAŃSTWO!

Serdecznie dziękujemy za przekazanie 1 % podatku za 2017r. na działalność Fundacji na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego. W tym roku była to rekordowa kwota - 36.983 zł 14 gr. Dbając o jawność oraz przejrzystość swoich działań, udostępniamy Państwu szczegółowe sprawozdanie z pozyskania funduszy pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zgodnie z zeznaniami podatkowymi za 2017 r. przekazano:

  • Rock na Bagnie:  13.671,54 zł
  • Klub Rodzin Autystycznych:  6.913,20 zł
  • LKS Promień Mońki:  3.843,40 zł
  • Podlasiaczki:  2.251,00 zł
  • ZSOiZ:  2.047,50 zł
  • Niepubliczne Przedszkole Bajeczka:  2.032,50 zł
  • Sportowy Klub Taneczny Prestige:  1191,30 zł
  • Stowarzyszenie Orzeł Przytulanka:  1188,90 zł
  • Biblioteka Publiczna Gminy Jaświły:  80,70 zł
  • bez celu szczegółowego:  3.762,10 zł

Cieszymy się, że nasze działania są zauważane i doceniane przez Państwa. Dziękujemy za przekazane nam fundusze, które umożliwią wspieranie przez Fundację lokalnych inicjatyw!

Prosimy wyżej wymienione podmioty o kontakt z Fundacją w celu ustalenia sposobu wydatkowania pozyskanych środków. Fundusze niewykorzystane w bieżącym roku są do Państwa dyspozycji w latach następnych.

Przypominamy, że każdy przekazujący nam 1% podatku może wskazać cel szczegółowy, a my zgromadzone środki pieniężne wydamy zgodnie z Państwa życzeniem.

Fundusze bez wskazanego celu szczegółowego przeznaczymy na różnorodne działania, zgodnie ze statutem Fundacji na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego.

 

                                               Zarząd Fundacji

 na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego

Nowe przygody doktora Dolittle

 

1 października 2018 roku Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego oraz Oddział dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach zaprosili dzieci z Przedszkola w Mońkach oraz dzieci w wieku przedszkolnym (nieobjęte zorganizowaną edukacją przedszkolną) do Monieckiego Ośrodka Kultury na interaktywny spektakl "Nowe przygody doktora Dolittle" - w wykonaniu aktorów STUDIA TEATRALNEGO KRAK-ART z Krakowa, który został zaprezentowany dwukrotnie (o godzinie 10:30 oraz o godzinie 12:30) różnym grupom przedszkolaków.


Przedsięwzięcie teatralne zostało zrealizowane jako zadanie publiczne pod nazwą "Baśniowy teatr dla dzieci" w ramach ogłoszonego przez Burmistrza Moniek otwartego konkursu ofert w Gminie Mońki w 2018 roku.

Barbara Kuprel

Zbiórka publiczna "Leczenie i rehabilitacja Ani"

Do 24 grudnia 2018 r. trwa zbiórka publiczna nr 2018/3646/OR prowadzona na rzecz pani Ani, która uległa ciężkiemu wypadkowi w górach w Kirgistanie.

26 sierpnia 2018 r., podczas Pikniku Rodzinnego z okazji 50-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej udało się zebrać 666 zł i 8 gr oraz 10 euro.

9 września 2018 r. podczas Jarmarku produktów tradycyjnych i lokalnych, w ramach zbiórki na leczenie i rehabilitację Ani, w amfiteatrze miejskim wolontariusze zbierali datki do puszek. Dzięki ofiarności uczestników imprezy udało się zebrać 1254 zł i 9 gr.

16 września 2018 r. podczas Turnieju Wsi w Przytulance udało się zebrać do puszek 1969 zł.

Wszystkie zebrana kwoty zasiliły konto zbiórki publicznej nr 2018/3646/OR. Wszystkim darczyńcom i wolontariuszom serdecznie dziękujemy.
Wpłat można również dokonywać bezpośrednio na konto nr: 08 8085 0005 0007 1404 3000 0010 z dopiskiem "Leczenie i rehabilitacja Ani" lub podając nr zbiórki - 2018/3646/OR.

Kolejna kwesta odbędzie się 7 października 2018 (niedziela) w parafii Matki Boskiej Częstochowskiej i Św. Kazimierza. Wolontariusze będą kwestować po każdej mszy św.

Zbiórka publiczna

W dniach 29-30 września 2018 podczas IV festynu Pożegnanie lata w Rudzie 28 harcerzy z 78. Krypniańskiej Drużyny Harcerskiej Potok im ks. Pawła Grzybowskiego kwestowało na rzecz chorej Martynki. Harcerze wraz z drużynowym Mateuszem Kowalczykiem uczestniczyli w zbiórce publicznej nr 2018/3951/OR "Leczenie i rehabilitacja Martynki".
Zebrana podczas festynu kwota zasili konto Martynki. Pieniążki można też wpłacać bezpośrednio na konto Fundacji na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego 08 8085 0005 0007 1404 3000 0010 z dopiskiem Leczenie Martynki lub podając nr zbiórki (2018/3951/OR)

Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego 2012r.
www.fundacja.monki.pl