Projekty zrealizowane

Mój staż pierwszym krokiem w przyszłość


Projekt Kompetentni Zawodowo


Projekt „Angielski nie jest mi obcy - druga edycja”; Działanie 9.5 POKL;


Projekt „Angielski nie jest mi obcy”; Działanie 9.5 POKL; okres realizacji: 01.03.2013 - 30.07.2010 r.


Produkt lokalny i tradycyjny szansą na rozwój społeczności wiejskiej”; Działanie 9.5 POKL; okres realizacji: 01.04.2010 - 30.09.2010 r.

Produkt Lokalny

Powiat moniecki zaprasza na aktywny wypoczynek”; Działanie 9.5 POKL; okres realizacji: 01.03.2010 - 30.06.2010 r.

Skarby Biebrzy

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA W GONIĄDZU - jako forma wsparcia aktywizacji i integracji społecznej środowiska lokalnego”; Działanie 7.2 POKL; okres realizacji: 01.02.2010 - 31.01.2012 r.

Świetlica Środowiskowa

Smak tradycji - nowe horyzonty rozwoju obszarów wiejskich”; Działanie 6.3 POKL; okres realizacji: 01.08.2008 - 30.06.2009 r.

Smak Tradycji

Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego 2012r.
www.fundacja.monki.pl