Kontakt

FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU POWIATU MONIECKIEGO
ul. Słowackiego 5A, 19-100 Mońki, województwo podlaskie.

tel. 501 816 846
fax. 085 727 88 30


e-mail: fundacja@monki.pl
temat
email

Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego 2012r.
www.fundacja.monki.pl