Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

w Fundacji na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

1. Administratorem Pana/Pani danych będzie Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego, ul. J. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki.

2. W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail: fundacja@monki.pl

3. Dane będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych Fundacji.

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji  współpracy.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.

6. Dane będą przechowywane dla celów statystycznych i archiwalnych. W celu dochowania obowiązku tzw. rozliczalności, dane będą przechowywane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym dla umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowy Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub przepisy krajowe.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

10. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione do przetwarzania na podstawie umowy powierzenia danych w w/w celu oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

 

Image and video hosting by TinyPic

Spektakl:

8 maja 2018 roku Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego oraz Oddział dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach zaprosili dzieci z Przedszkola w Mońkach oraz dzieci w wieku przedszkolnym (nieobjęte zorganizowaną edukacją przedszkolną) do Monieckiego Ośrodka Kultury na interaktywny spektakl "Wilk i zając" - w wykonaniu aktorów STUDIA TEATRALNEGO KRAK-ART z Krakowa. Przedstawienie pełne komicznych sytuacji i humoru słownego dostarczyło dzieciom dużą porcję radości a poza tym uczyło je odpowiednich zachowań w konkretnych sytuacjach życiowych.

Było to pierwsze przedstawienie zorganizowane w roku 2018 jako zadanie publiczne pod nazwą "Baśniowy teatr dla dzieci" w ramach ogłoszonego przez Burmistrza Moniek otwartego konkursu ofert w Gminie Mońki w 2018 roku.

Na kolejne przedstawienie pod tytułem „Warkocz Królewny Wisełki’ zapraszamy 7 czerwca 2018 roku.

Barbara Kuprel

 

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic
 
Darmowy Program PIT dostarcza
 
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
 
w ramach projektu
 
PITax.pl dla OPP.

Wydatkowanie środki z 1% w roku 2017

SZANOWNI PAŃSTWO, uprzejmie prosimy o przekazanie 1 % podatku na działalność Fundacji na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego. Zgromadzone fundusze przeznaczymy na różnorodne działania.  Wskazując cel szczegółowy wsparcia mogą Państwo zadecydować, jak mamy spożytkować przekazane nam środki.

 W 2017 roku, dzięki Państwa ofiarności:

Fundacja, z pozyskanych środków, sfinansowała specjalistyczne terapie i rehabilitacje dla dzieci ze spektrum autyzmu, zakup pomocy dydaktycznych do zajęć rewalidacyjnych (Klub Rodzin Autystycznych).

Ze środków wpłaconych na konto Fundacji ze wskazaniem „Zespół Szkół Ogólnokształcących  i Zawodowych” dofinansowaliśmy kursy carvingu dla uczniów oraz zakupiliśmy pomoce dydaktyczne do zajęć praktycznych.

Fundacja współfinansowała spotkania z pisarzami, muzykami, ciekawymi ludźmi.

W ramach realizacji zadań publicznych Fundacja współorganizowała spotkania teatralne dla przedszkolaków pod nazwą "Baśniowy teatr dla dzieci".

Fundacja była też organizatorem wyjazdów do teatru, Opery i Filharmonii Podlaskiej.

Poza tym Fundacja dofinansowała: piknik rodzinny w Downarach,  zakup nagród w II Memoriale Marcina Jabłońskiego, zakup sprzętu sportowego i obóz sportowy dla klubu "Promień", zakup nagród dla przedszkolaków.

"Podlasiaczki" od trzech lat korzystają z różnych formy wsparcia - zgodnie z decyzją darczyńców.

Fundacja wsparła organizację festynu "Pożegnanie lata" w Rudzie (organizacja loterii fantowej).

Po raz piąty Fundacja była głównym organizatorem festiwalu Rock na Bagnie w Goniądzu - część kosztów została pokryta z wpływów z 1% - wpłaty na ten cel były z całej Polski.

Pamiętajmy, że środki przekazane dużym ogólnopolskim organizacjom nie wspierają lokalnej społeczności i często przeznaczone są na bieżące koszty administracyjne. Przekazując 1% podatku Fundacji na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego wskażecie Państwo wybrany cel szczegółowy, a Zarząd Fundacji deklarowaną kwotę powinien wydatkować zgodnie z Państwa życzeniem.

 Jak przekazać 1%?

W ostatnich rubrykach zeznania podatkowego (PIT-36, PIT-37 lub PIT-28) wpisujemy numer KRSFundacji na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego: 0000225540. Poniżej cel szczegółowy wsparcia: np. Klub rodzin autystycznych. To wszystko! Urząd Skarbowy sam zajmie się przekazaniem środków Fundacji.

                                                  Zarząd Fundacji na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego

Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego 2012r.
www.fundacja.monki.pl